top

Kalkulator całek oznaczonych

Udostępniamy Tobie narzędzie do liczenia całek oznaczonych. Wynik jest przybliżeniem wartości prawdziwej. Aby skorzystać z narzędzia należy:
  • wpisać przedziały całkowania w polach tekstowych nad i pod symbolem calki (mogą to być zarówno liczby jak również złożone wyrażenia np. sin((2+3)*4))
  • wpisać funkcję w głównym polu tekstowym(argument funkcji oznaczając symbolem "x")
  • nacisnąć przycisk "Licz!" i w szarym polu tekstowym pojawia się wynik
Dokładny opis funkcji i operacji znajdziesz tutaj.
Aby skorzystać z kalkulatora musisz mieć włączoną obsługę Java'y. Jeśli nie zainstalowałeś jeszcze maszyny wirtualnej Java'y pobierz ją ze strony: http://www.java.com/pl/download/
Kalkulator matematyczny

Udostępniamy Tobie kalkulator obsługujacy liczne operacje i funkcje opisane w pomocy, wyposażony jest w pamięć oraz stałe matematyczne. Wpisane dane potwierdzamy klikając na przycisk "Licz!".

Jeśli chcesz poznać zaawansowane funkcje kalkulatora kliknij tutaj
Aby skorzystać z kalkulatora musisz mieć włączoną obsługę Java'y. Jeśli nie zainstalowałeś jeszcze maszyny wirtualnej Java'y pobierz ją ze strony: http://www.java.com/pl/download/